Agnieszka Wołyniec-Ostrowska

adwokat

Razem z mężem prowadzę kancelarię OWiW Legal w Warszawie. Pomagam przedsiębiorcom zatrudniającym cudzoziemców. Realizuję procedury pobytowe i uzyskuję pozwolenia na pracę.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

WIZY DALEJ POTRZEBNE ……

Agnieszka Wołyniec-Ostrowska29 czerwca 2022Komentarze (0)

Czekamy…
Dalej czekamy na rozporządzenie MSZ w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium RP

Czekamy, bo choć dużo zapowiedzi i sygnałów, że rozporządzenie to wejdzie w życie, dalej pozostało nam czekać. O szybkości mówić na pewno nie możemy…. [kliknij aby kontynuować…]

Lwów wraca do wydawania wiz

Agnieszka Wołyniec-Ostrowska23 czerwca 2022Komentarze (0)

Konsult RP we Lwowie rozpoczął pracę nad wydawaniem wiz. Składanie wniosków, jak podał Konsulat, odbywa się po wcześniejszym zarejestrowaniu wniosku w systemie e-Konsulat  https://lnkd.in/eyENQTYE i uzyskaniu terminu.

Z obowiązku rejestracji zwolnieni są:
1. członkowie rodziny obywatela RP obywatela Unii Europejskiej;
2. posiadacze Karty Polaka i najbliżsi członkowie ich rodzin.

Wnioski wizowe składane są wyłącznie w konsulacie, w godzinach 9:00 – 14:00, zgodnie z godziną, na którą dokonano rejestracji.
Przybliżony termin wizy – od wniosku do otrzymania do 2 tygodni.

Konsulat podał również, że nie pracuje teraz i nie korzysta ze wsparcia żadnego z centrum wizowych, czy innego pośrednika.

_______________________________

Польський консультант у Львові почав працювати над оформленням віз. Подання заяв, як повідомляє консульство, відбувається після попередньої реєстрації заяви в системі e-Konsulat https://lnkd.in/eyENQTYE та отримання терміну.

Від реєстрації звільняються:
1. члени сім’ї громадянина Польщі або громадянина Європейського Союзу;
2. власники Карти поляка та найближчі члени їх сімей.

Заявки на візу подаються тільки в консульстві з 9:00 до 14:00 відповідно до часу, на який була здійснена реєстрація.
Орієнтовний термін оформлення візи – від подачі заяви до отримання – до 2 тижнів.

У консульстві також повідомили, що наразі воно не співпрацює і не користується підтримкою жодного візового центру чи іншого посередника.

Czy dwulatka zasługuje na ojca?

Agnieszka Wołyniec-Ostrowska08 kwietnia 2022Komentarze (0)

Czasami w mojej pracy spotykam się z sytuacjami, w których legalizacja pobytu cudzoziemca to faktycznie ratowanie rodziny.

Sytuacja, w której znaleźli się nasi Klienci, jest szczególna. Dotyczy ona Ukrainców w związku partnerskim (określenie „żyjący w konkubinacie” działa na mnie jak przysłowiowa płachta na byka).

Reprezentowaliśmy ojca małoletniej dziewczynki. Przebywał w Polsce nielegalnie. Rozpoczęliśmy postępowanie o zalegalizowanie nielegalnego pobytu w Polsce.

Klient przez długi czas mieszkał w Polsce ze swoją partnerką. Ich córka urodziła się w Polsce, ma 2 lata. Spełniał wszelkie warunki do otrzymania pozytywnej decyzji, jednak otrzymał decyzję odmowną; groziła mu deportacja w Ukrainę (zdarzenie miało miejsce przed wybuchem wojny).

Dlaczego dostał decyzje odmowną❓

Uzasadnienie Urzędu było kuriozalne. Urząd uznał, że może być „tatusiem na odległość”. Dosłownie! Napisano, że:

„wyjazd (ojca) z Polski nie jest całkowitym zerwaniem kontaktów z partnerką i dzieckiem bowiem obecnie istnieją powszechnie dostępne i bezpłatne środki komunikacji do prowadzenia codziennych rozmów, w tym przesyłanie filmów wideo oraz nie ma też żadnych przeszkód prawnych ani faktycznych, aby cudzoziemiec mógł odwiedzić swojego partnera i dziecko – a sytuacja partnerki i małoletniej córki nie ulegnie istotnej zmianie, a ich rozdzielenie nie powinno wpłynąć na rozwój psychofizyczny dziecka”.

Widzieliście kiedyś coś takiego❓

To podzielę się jeszcze jednym zdaniem z decyzji: „Biorąc pod uwagę wiek dziecka (2 lata), nie mogło ono zbudować silnych więzi społecznych.”

Absurd goni absurd. Taka decyzja jest pogwałceniem Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Konwencji o prawach dziecka. Co ważne, zarówno matka dziecka, jak i dziecko miały prawo legalnego pobytu w Polsce❗

Złożyliśmy odwołanie. W odwołaniu użyliśmy najcięższej amunicji – poszanowanie życia rodzinnego: Konstytucja RP, Konwencja ONZ, Karta Praw Człowieka itd.

I wreszcie otrzymaliśmy decyzję Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców.

Organ uchylił kuriozalną decyzję i pozwolił Klientowi na życie w Polsce razem z rodziną. W całości potwierdził, że odmowa była rażącym naruszeniem prawa do życia w rodzinie.

Takie sytuacje pokazują, że w naszych sprawach na szali jest często ludzkie życie❗

Od 1 kwietnia 2022 r. ważna zmiana dla przedsiębiorców delegujących pracowników za granicę.

Od tego dnia wnioski o wydanie zaświadczenia A1 musimy składać do ZUS wyłącznie elektronicznie (w formie dokumentów elektronicznych).

Zaświadczenia A1 będą wydawane w formie dokumentów elektronicznych poprzez udostępnianie ich na profilu informacyjnym osoby składającej wniosek, utworzonym na PUE, to samo dotyczy decyzji odmownej wystawienia zaświadczenia A1.

Jak składamy wniosek o zaświadczenie A1 po 1 kwietnia 2022r. ?

Logujemy się na www.zus.pl/pue i korzystamy z usługi dedykowanej dla danej sytuacji związanej z pracą za granicą. Dotyczy to min. najczęściej występujących sytuacji:

  • delegowanie pracownika;
  • delegowanie działalności na własny rachunek;
  • wykonywanie pracy najemnej w dwóch lub więcej państwach;
  • wykonywanie pracy na własny rachunek w dwóch lub w kilku państwach.

ZUS uruchomił na PUE usługę „Kreator wniosku o wydanie zaświadczenia A1”. Usługa jest dostępna w panelu „Kreatory wniosków”, widocznym po zalogowaniu. Po wypełnieniu wniosku i jego podpisaniu wniosek jest automatycznie wysyłany do ZUS drogą elektroniczną. Na stronie ZUS będzie także, dostępne narzędzie, które umożliwi weryfikację oraz potwierdzenie autentyczności i ważności zaświadczenia A1 po podaniu w formularzu wymaganego zestawu danych – „Usługa potwierdzania autentyczności zaświadczeń A1”. Korzystając z tej usługi w łatwy sposób można będzie potwierdzić czy dany dokument został wydany, czy też został wydany a następnie unieważniony. System umożliwiać będzie uzyskanie informacji, że w bazie danych ZUS nie figuruje dokument zawierający podany zestaw danych.

Usługa będzie dostępna również w angielskiej wersji językowej serwisu www.zus.pl

To dobra zmiana!

Do wiadomości obywateli Ukrainy przebywających obecnie legalnie w Polsce i posiadających paszport na wyjazd za granicę, którego ważność wygasa.

Ze względu na wprowadzony na Ukrainie stan wojenny Ambasada Ukrainy w Polsce nie wydaje nowych paszportów, ale ważność paszportu może zostać przedłużona.

W tym celu należy skontaktować się z Ambasadą Ukrainy w Polsce w Warszawie lub jej urzędami konsularnymi zlokalizowanymi we Wrocławiu, Krakowie, Lublinie, Gdańsku (adresy).

Ta procedura jest bezpłatna.

Z konsulatem należy skontaktować się osobiście, składając oryginał paszportu i kopię. Konieczne jest również wypełnienie wniosku o przedłużenie dokumentu.

Zgodnie z wynikami wniosku konsulat przedłuża ważność paszportu poprzez poświadczenie go odpowiednią pieczęcią. Ponadto, jeśli dziecko nie posiada dokumentu na wyjazd za granicę, ambasada wpisuje informacje o dziecku w paszporcie rodziców.