Agnieszka Wołyniec-Ostrowska

adwokat

Razem z mężem prowadzę kancelarię OWiW Legal w Warszawie. Pomagam przedsiębiorcom zatrudniającym cudzoziemców. Realizuję procedury pobytowe i uzyskuję pozwolenia na pracę.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Dla kogo zerowy PIT?

Agnieszka Wołyniec-Ostrowska02 października 2019Komentarze (0)

zerowy PIT

Zatrudniasz w swojej firmie młodych ludzi do 26 roku życia? W tym również młodych cudzoziemców?

Mam dla Ciebie dobrą wiadomość, od 1 sierpnia 2019 r. możesz odliczyć od ich wynagrodzenia ulgę w postaci zerowego PIT-u.

Jakie korzyści dla pracownika i dla pracodawcy przynosi zerowy PIT?

 

Zwiększając w ten sposób ich wynagrodzenie, możesz przyciągnąć do swojej firmy nowych pracowników. Jednocześnie, zatrudniając młodego pracownika (w tym cudzoziemca) na umowę o pracę albo umowę na zlecenie możesz zaliczyć zwolnione z PIT wynagrodzenie do swoich kosztów uzyskania przychodów. W ten sposób obniżysz swój podatek.

Ulga obejmuje:

  • polskich pracowników do 26 r.ż. pracujących na rzecz polskiego pracodawcy,
  • polskich pracowników do 26 r.ż., którzy pracują na terytorium Polski, ale dla zagranicznego pracodawcy (przychód ze stosunku pracy z zagranicy),
  • cudzoziemców do 26 r.ż. pracujących na rzecz polskiego pracodawcy na podstawie umowy o pracę oraz zleceniobiorców z polską rezydencją podatkową,
  • cudzoziemców do 26 r.ż. oddelegowanych do pracy w Polsce.

Ulga nie obejmuje:

  • przedsiębiorców do 26 r.ż.,
  • polskich pracowników do 26 r.ż. wykonujących umowy o dzieło,
  • cudzoziemców – nierezydentów* do 26 roku życia zatrudnionych na umowę zlecenia.

Zwolnienie obowiązuje do dnia 26 urodzin pracownika. Pracownikom, których dzień urodzin wypada po dniu wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę nie mają prawa do ulgi. 

Jakie limity obowiązują przy zerowym PIT ?

 

Zwolnienie przysługuje do wysokości limitu zarobków maksymalnych – 35 636,67 zł w 2019 r.

W 2020 r. kwota ta wyniesie – 85 528 zł.

 

Ważne!

Przy ustalaniu limitu nie bierze się pod uwagę kosztów uzyskania przychodów oraz innych ulg. Ważna jest kwota brutto, która jest określona w umowie o pracę albo w umowie zlecenia. Ulga będzie obowiązywać niezależnie od liczby umów, ponieważ przyznany limit jest łączny dla wszystkich umów.

 

Zdania na temat wprowadzenia zwolnienia z PIT dla osób poniżej 26 roku życia są podzielone. Jestem zdania, że może to przyciągnąć do Polski młodych specjalistów z zagranicy. Są też tacy, którzy uważają, że wprowadzone przepisy wypchną z rynku pracy polskich pracowników powyżej 26 roku życia.

A jakie jest Wasze zdanie?

*Nierezydenci to, które przebywają w Polsce poniżej 183 dni. Nadal objęci są oni podatkiem zryczałtowanym w wysokości 20 proc. przychodu.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ostrowski@owiw.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: