Z takim pytaniem zwrócił się do mnie jeden z moich klientów z Ukrainy, który ze względu na niechęć właściciela lokalu, nie mógł zameldować się na pobyt stały pod adresem, w którym mieszkał bardzo długo, mimo iż miał do tego podstawę jako rezydent długoterminowy UE.
Klient w Polsce miał wyłącznie meldunek czasowy.

Zatrudnienie, a kwestia meldunku pracodawcy

 

Ktoś się zapyta, a jaki związek z zatrudnieniem ma kwestia meldunku pracodawcy? Otóż okazało się, że ma!

Klient chciał zatrudnić u siebie innego cudzoziemca i zarejestrować oświadczenie o powierzeniu mu wykonywaniu pracy. Nie działał on jako przedsiębiorca, ale jako zwykły podmiot, który potrzebował zatrudnić u siebie pomoc domową.  Ze względu na to, że nie miał meldunku stałego w Polsce pod adresem, w którym chciał zatrudnić cudzoziemca, powiatowy urząd pracy odmówił zarejestrowania oświadczenia. Odmowa spowodowała, że klient został zmuszony do przejścia przez długą procedurę uzyskania zezwolenia dla pracownika na pobyt stały i pracę.

Nie zgodziłam się z Powiatowym Urzędem Pracy. Złożyłam odwołanie, wskazując, że nie jest możliwa odmowa zarejestrowania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy wyłącznie na tej podstawie, iż cudzoziemiec nie ma w Polsce meldunku stałego. Powołałam się przy tym na treść art. 88z ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który wskazuje, że w takim oświadczeniu pracodawca musi podać jedynie swój adres stałego pobytu, a nie adres zameldowania na pobyt stały. Te dwa pojęcia nie są tożsame i są przez urzędników bardzo często mylone.

Jaka jest różnica między tymi dwoma pojęciami? Kolosalna!. Szczególnie dla cudzoziemca, który może napotkać problemy meldunkowe, a chciałby w Polsce zatrudnić cudzoziemca.

Adres stałego pobytu to nie adres zameldowania na pobyt stały

 

Ustawodawca, którego uważamy za racjonalnego 😉 , rozróżnia pojęcia „adresu stałego pobytu i adresu zameldowania na pobyt stały”, nadając im różne znaczenia.  W prawie jest taka zasada, że jeśli w ustawie używa się dwóch różnych pojęć, to jest celowe i te dwa różne pojęcia trzeba rozumieć odmiennie.

Definicje „adresu stałego pobytu” i „meldunku na pobyt stały” zawiera ustawa o ewidencji ludności. Ze względu na to, że ustawa o promocji zatrudnienia nie ma odrębnych definicji tych pojęć, definicje z ustawy o ewidencji ludności będą w tej sprawie obowiązujące.

Adresem pobytu stałego jest, zgodnie z definicją, adres zamieszkania w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.  Do wykazania, że adres, pod którym przebywamy jest stały wystarczą dwa elementy: po pierwsze faktyczne przebywanie i po drugie, zamiar stałego pobytu. Tak samo przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 29 maja 2018r. (III SA/Kr 1253/17).

Innymi słowy, adresem stałego pobytu będzie takie miejsce, w którym człowiek stale i w sposób przeważający realizuje swoje podstawowe funkcje życiowe tj. mieszka, nocuje, spożywa posiłki, wypoczywa, przechowuje rzeczy osobiste niezbędne do codziennego funkcjonowania.  Może się zdarzyć, że adres stałego pobytu będzie w innym miejscu niż ten, w którym jesteśmy zameldowani na pobyt stały. Ocena, że dany adres jest adresem stałego pobytu jest niezależna od tego, czy lokal w którym mieszkamy jest wynajmowany czy własnościowy.

Z powyższego wynika zatem jasno, że jeśli pod danym adresem wnioskodawca prowadzi swoje centrum życiowe – to adres ten spełnia wymóg z ustawy i można zarejestrować oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy z takim właśnie adresem. Nie jest do tego konieczne zameldowanie na pobyt stały.

W efekcie mojego odwołania organ II instancji przychylił się do takiej wykładni i uchylił bezpodstawną odmowę PUP.  To pozwoliło na uzyskanie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy.

Wniosek taki, że kwestia zameldowania nie powinna być brana pod uwagę przez Powiatowe Urzędy Pracy. Nawet w wypadku nieposiadania meldunku, nie jest wykluczone zarejestrowanie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy. Dzięki temu cudzoziemiec może w Polsce zatrudnić cudzoziemca.

1 Comment

  • Bartosz

    Czasem, jak się widzi ten biurokratyzm urzędniczy, to człowiek, aż oczy ze zdumienia przeciera!

    Reply

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Autor

Agnieszka Wołyniec-Ostrowska

adwokat

Mikołaj Ostrowski

adwokat

Jesteśmy małżeństwem prowadzącym kancelarię OWiW Legal w Warszawie. Pomagamy przedsiębiorcom zatrudniającym cudzoziemców. Realizujemy procedury pobytowe i uzyskujemy pozwolenia na pracę. [Więcej]

Subskrypcja