Firma zatrudnia obcokrajowców. Zatrudnia ich w ramach umowy o pracę, zlecenia, tzw. kontraktów B2B. Dział HR postanowił zorganizować imprezę integracyjną. Oczywiście byli zaproszeni wszyscy pracownicy. Dla cudzoziemców to była dodatkowa szansa do wzmocnienia więzi z firmą.

Impreza była super. Okazało się jednak, że stworzyła ona potężny problem podatkowy.

W jaki sposób?

Zaproszenie na imprezę firmową pracowników, w tym cudzoziemców, którzy pracowali w ramach umów B2B, wykluczyło zaliczenie w koszty pełnych wydatków związanych z imprezą.

Fiskus nie pozwala na odliczenie kosztów eventu, w której uczestniczą kontrahenci czy współpracownicy, którzy nie są pracownikami.

Zdaniem skarbówki takie wydatki jak usługi cateringowe, zakup żywności i napojów, najem i dekoracje sali, oprawę artystyczną i muzyczną obsługę techniczną i alkohol mogą być odliczone jedynie w części, z której przypadają na zatrudnionych pracowników, w tym na zatrudnionych cudzoziemców.

Koszty w części przypadającej na współpracowników, członków rady nadzorczej, pracowników i współpracowników spółek powiązanych kapitałowo nie są kosztami uzyskania przychodu i nie mogą niestety zmniejszać podstawy podatku.

Zdaniem skarbówki (10 maja 2023 r. (nr 0111-KDIB1-1.4010.30.2023.5.KM), cudzoziemcy zatrudnieni w ramach własnej działalności gospodarczej lub osoby sprawujące funkcje kierownicze w spółkach, ale w ramach powiązań kapitałowych według orzecznictwa są ze spółką powiązane tylko biznesowo. Brak jest powiązania osobowego. Fiskus traktuje te wydatki jako reprezentację.

To oznacza, że możliwe jest tylko częściowe odliczenie wydatków, zaś pracodawca zatrudniający cudzoziemców w 2023r. zobowiązany jest do policzenia ilu uczestników imprezy to byli pracownicy, a ilu uczestników stanowi współpracownicy lub przedstawiciele podmiotów powiązanych.

Olbrzymi ból głowy dla działów HR 😉

Trudno jednocześnie zrozumieć, dlaczego skarbówka kwestionuje powiązanie osobowe dotyczące zatrudnionych cudzoziemców w ramach kontraktów B2B. Trzeba bowiem przeanalizować czy faktycznie mamy do czynienia z reprezentacją pracodawcy, czy też jednak, wydatki na integrację współpracowników nie są kosztami uzyskania przychodu. Kluczowa powinna być ocena relacji z pracodawcą.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Autor

Agnieszka Wołyniec-Ostrowska

adwokat

Mikołaj Ostrowski

adwokat

Jesteśmy małżeństwem prowadzącym kancelarię OWiW Legal w Warszawie. Pomagamy przedsiębiorcom zatrudniającym cudzoziemców. Realizujemy procedury pobytowe i uzyskujemy pozwolenia na pracę. [Więcej]

Subskrypcja