legalizacja pobytu cudzoziemcówAdministracja publiczna nie była w stanie terminowo załatwiać spraw dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców. Ich liczba w Polsce rośnie w bardzo szybkim tempie. Taki wniosek płynie z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego sytuacji prawnej cudzoziemców w Polsce. Średni czas trwania postępowań dotyczących legalizacji w latach 2014-2017 wydłużył się ponad trzykrotnie. U źródeł przewlekłości leży zbyt mała liczba osób zatrudnionych w organach administracji publicznej do obsługi   cudzoziemców. 

Skutki opieszałości legalizacji dla cudzoziemców przedsiębiorców 

 

Z uwagi na przewlekłość procedur dotyczących legalizacji pobytu, zdesperowani cudzoziemcy coraz częściej kierują skargi do urzędów, a nawet do sądów administracyjnych. W wyniku tego sądy często przyznają im odszkodowania, na czym traci budżet państwa.

Przedsiębiorcy z kolei, z uwagi skomplikowane procedury legalizacyjne ulegające dodatkowo częstym zmianom, nie radzą sobie z zatrudnianiem cudzoziemców. Niestety, długość postępowań w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców zniechęca grono pracodawców do nowych inwestycji. Cudzoziemców zachęca zaś do poszukiwań pracy zagranicą, zamiast na naszym rodzimym podwórku lub do podejmowania pracy „na czarno”.

Połowiczne ułatwienia dla przedsiębiorców

 

Za pewnego rodzaju ułatwienie dla przedsiębiorców w zakresie zatrudniania cudzoziemców można uznać przyjęcie w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy  regulacji pozwalającej na powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę. Ma ona jednak zastosowanie wyłącznie wobec obywateli Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Białorusi, Armenii i Gruzji i tylko w przypadku zatrudnienia krótkoterminowego. Jest to już jakiś postęp, ale sukcesem tego nazwać nie można. W przypadku chęci dalszej współpracy konieczne jest już uzyskanie przez pracodawcę stosownego pozwolenia na zatrudnienie cudzoziemca.

Raport do raportu NIK ws. legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce znajdziecie tutaj >>

Raport NIK potwierdza to, z czym spotykam się na co dzień. Na szczęście większość ponagleń, które składam jest skuteczna, co umożliwia szybsze uzyskanie zezwolenia.

2 Comments

 • Anna

  Zauważyłam , że część przedsiębiorców, aby uniknąć czekania w urzędach na wydanie karty pobytu i zezwolenia na pracę dla cudzoziemców deleguje pracowników z Ukrainy do Polski w ramach powiązanych spółek. Inni przedsiębiorcy zatrudniają studentów – cudzoziemców, zwłaszcza z Ukrainy.

  Reply
  • Agnieszka

   Tak, to prawda. To ciekawe spostrzeżenia. Dziękuję bardzo za cenne uwagi. Ja również dostrzegam w swojej praktyce delegowanie cudzoziemców (Ukraińców)do Polski oraz korzystanie z zatrudniania studentów będących cudzoziemcami .

   W przyszłości postaram się napisać więcej o tych zjawiskach w kolejnych wpisach na blogu.

   Reply

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Autor

Agnieszka Wołyniec-Ostrowska

adwokat

Mikołaj Ostrowski

adwokat

Jesteśmy małżeństwem prowadzącym kancelarię OWiW Legal w Warszawie. Pomagamy przedsiębiorcom zatrudniającym cudzoziemców. Realizujemy procedury pobytowe i uzyskujemy pozwolenia na pracę. [Więcej]

Subskrypcja