Jeszcze do niedawna, będąc przedsiębiorcą zawierającym umowy zlecenia z cudzoziemcami mogłeś głowić się,  jak – w najbardziej korzystny dla Ciebie sposób – obliczać dla nich stawkę podatkową: czy na podstawie polskiej  rezydencji podatkowej, a więc na zasadach ogólnych (18 lub 32 procent), czy też płacić zryczałtowany podatek dochodowy (20 procent)?

Zapewne wolałbyś odprowadzać 18-sto, niż 20-sto procentowy podatek, prawda? Problem jednak pojawiał się, kiedy próbowałeś uzyskać od cudzoziemca certyfikat rezydencji wymagany od urzędu skarbowego, czyż nie?

Uwaga! Od 1 października 2019 r. wchodzi w życie ustawa obniżającą stawkę PIT z 18 proc. do 17 proc. 

Czym jest certyfikat rezydencji ?

 

Dla przypomnienia, certyfikat rezydencji podatkowej to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika (os. prawna) lub o miejscu zamieszkania podatnika (os. fizyczna) dla celów podatkowych. Wydaje go urząd skarbowy na wniosek podatnika. W praktyce uzyskanie takiego certyfikatu było uciążliwym obowiązkiem.

Oświadczenie cudzoziemca o miejscu zamieszkania w Polsce

 

Jeśli do tej pory zastanawiałeś się jak ugryźć powyższy problem oraz „jak mieć ciastko i zjeść ciastko”, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Z interpretacji wydanej przez Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej (interpretacja nr 0113-KDIPT 2-2.4011.573. 2018.1.AKR)  wynika, że pracodawca – jako płatnik zatrudniający cudzoziemca – może pobierać zaliczki na podatek PIT od jego wynagrodzenia na podstawie samego tylko oświadczenia cudzoziemca, że ma miejsce zamieszkania w Polsce. Dla ustalenia wysokości podatku odprowadzanego przez przedsiębiorcę od wynagrodzenia wypłacanemu cudzoziemcowi wystarczy jedynie oświadczenie złożone przez cudzoziemca, że ma on w Polsce ośrodek interesów życiowych lub przebywa na jej terytorium powyżej 183 dni. Nie musisz już egzekwować od cudzoziemca przedstawiana certyfikatu rezydencji.

cudzoziemcy-oświadczenie-podatek

To spore ułatwienie dla polskich przedsiębiorców, jeśli chodzi o kwestię ustalania podstaw opodatkowania cudzoziemca. Zaznaczyć jednak trzeba, że organy podatkowe mogą kontrolować prawidłowość oświadczenia cudzoziemca.

Jeśli macie dodatkowe pytania odnośnie tego zagadnienia albo innych kwestii związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, z chęcią na nie odpowiem 🙂

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Autor

Agnieszka Wołyniec-Ostrowska

adwokat

Mikołaj Ostrowski

adwokat

Jesteśmy małżeństwem prowadzącym kancelarię OWiW Legal w Warszawie. Pomagamy przedsiębiorcom zatrudniającym cudzoziemców. Realizujemy procedury pobytowe i uzyskujemy pozwolenia na pracę. [Więcej]

Subskrypcja