Korzystne zmiany w orzecznictwie o rozliczaniu PIT od przychodów pracowników delegowanych!

Czyżby w polskim orzecznictwie doszło do rewolucji?  W krajach unijnych od dawna przyjmuje się, że koszty transportu i zakwaterowania pracownika delegowanego nie stanowią jego wynagrodzenia. Odmienna praktyka była w Polsce.  W naszym kraju dotychczas NSA jednolicie orzekał, że zgodnie z art. 12 ust. 1 o PIT świadczenia, które nie mają związku z podróżami służbowymi, są...

Read More

Firmowa impreza integracyjna to problem podatkowy!

Firma zatrudnia obcokrajowców. Zatrudnia ich w ramach umowy o pracę, zlecenia, tzw. kontraktów B2B. Dział HR postanowił zorganizować imprezę integracyjną. Oczywiście byli zaproszeni wszyscy pracownicy. Dla cudzoziemców to była dodatkowa szansa do wzmocnienia więzi z firmą. Impreza była super. Okazało się jednak, że stworzyła ona potężny problem podatkowy. W jaki sposób? Zaproszenie na imprezę firmową...

Read More

WIZY DALEJ POTRZEBNE ……

Czekamy… Dalej czekamy na rozporządzenie MSZ w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium RP… Czekamy, bo choć dużo zapowiedzi i sygnałów, że rozporządzenie to wejdzie w życie, dalej pozostało nam czekać. O szybkości mówić na pewno nie możemy….

Read More

Lwów wraca do wydawania wiz

Konsult RP we Lwowie rozpoczął pracę nad wydawaniem wiz. Składanie wniosków, jak podał Konsulat, odbywa się po wcześniejszym zarejestrowaniu wniosku w systemie e-Konsulat  https://lnkd.in/eyENQTYE i uzyskaniu terminu. Z obowiązku rejestracji zwolnieni są: 1. członkowie rodziny obywatela RP obywatela Unii Europejskiej; 2. posiadacze Karty Polaka i najbliżsi członkowie ich rodzin. Wnioski wizowe składane są wyłącznie w konsulacie, w...

Read More

Czy dwulatka zasługuje na ojca?

Czasami w mojej pracy spotykam się z sytuacjami, w których legalizacja pobytu cudzoziemca to faktycznie ratowanie rodziny. Sytuacja, w której znaleźli się nasi Klienci, jest szczególna. Dotyczy ona Ukrainców w związku partnerskim (określenie „żyjący w konkubinacie” działa na mnie jak przysłowiowa płachta na byka). Reprezentowaliśmy ojca małoletniej dziewczynki. Przebywał w Polsce nielegalnie. Rozpoczęliśmy postępowanie o...

Read More
Autor

Agnieszka Wołyniec-Ostrowska

adwokat

Mikołaj Ostrowski

adwokat

Jesteśmy małżeństwem prowadzącym kancelarię OWiW Legal w Warszawie. Pomagamy przedsiębiorcom zatrudniającym cudzoziemców. Realizujemy procedury pobytowe i uzyskujemy pozwolenia na pracę. [Więcej]

Subskrypcja