Korzystne zmiany w orzecznictwie o rozliczaniu PIT od przychodów pracowników delegowanych!

Czyżby w polskim orzecznictwie doszło do rewolucji?  W krajach unijnych od dawna przyjmuje się, że koszty transportu i zakwaterowania pracownika delegowanego nie stanowią jego wynagrodzenia. Odmienna praktyka była w Polsce.  W naszym kraju dotychczas NSA jednolicie orzekał, że zgodnie z art. 12 ust. 1 o PIT świadczenia, które nie mają związku z podróżami służbowymi, są...

Read More

WIZY DALEJ POTRZEBNE ……

Czekamy… Dalej czekamy na rozporządzenie MSZ w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium RP… Czekamy, bo choć dużo zapowiedzi i sygnałów, że rozporządzenie to wejdzie w życie, dalej pozostało nam czekać. O szybkości mówić na pewno nie możemy….

Read More

Ambasada Ukrainy uruchomiła procedurę przedłużania paszportów obywateli Ukrainy na wyjazdy zagraniczne.

Do wiadomości obywateli Ukrainy przebywających obecnie legalnie w Polsce i posiadających paszport na wyjazd za granicę, którego ważność wygasa. Ze względu na wprowadzony na Ukrainie stan wojenny Ambasada Ukrainy w Polsce nie wydaje nowych paszportów, ale ważność paszportu może zostać przedłużona. W tym celu należy skontaktować się z Ambasadą Ukrainy w Polsce w Warszawie lub...

Read More

Czy cudzoziemscy pracownicy mogą dostać 500+?

Nie ulega wątpliwości, że od pewnego czasu polski rynek pracy jest rynkiem pracownika, a nie pracodawcy. Brakuje pracowników. Z tych względów wielu pracodawców decyduje się na ściąganie pracowników zza granicy. Walkę o pracownika można wygrać m.in. poprzez wskazanie mu, iż zatrudnienie w Polsce będzie związane z szeregiem benefitów, w tym socjalnych. W przypadku cudzoziemców mających...

Read More

Dla kogo zerowy PIT?

Zatrudniasz w swojej firmie młodych ludzi do 26 roku życia? W tym również młodych cudzoziemców? Mam dla Ciebie dobrą wiadomość, od 1 sierpnia 2019 r. możesz odliczyć od ich wynagrodzenia ulgę w postaci zerowego PIT-u. Jakie korzyści dla pracownika i dla pracodawcy przynosi zerowy PIT?   Zwiększając w ten sposób ich wynagrodzenie, możesz przyciągnąć do...

Read More
Autor

Agnieszka Wołyniec-Ostrowska

adwokat

Mikołaj Ostrowski

adwokat

Jesteśmy małżeństwem prowadzącym kancelarię OWiW Legal w Warszawie. Pomagamy przedsiębiorcom zatrudniającym cudzoziemców. Realizujemy procedury pobytowe i uzyskujemy pozwolenia na pracę. [Więcej]

Subskrypcja