zerowy PIT

Zatrudniasz w swojej firmie młodych ludzi do 26 roku życia? W tym również młodych cudzoziemców?

Mam dla Ciebie dobrą wiadomość, od 1 sierpnia 2019 r. możesz odliczyć od ich wynagrodzenia ulgę w postaci zerowego PIT-u.

Jakie korzyści dla pracownika i dla pracodawcy przynosi zerowy PIT?

 

Zwiększając w ten sposób ich wynagrodzenie, możesz przyciągnąć do swojej firmy nowych pracowników. Jednocześnie, zatrudniając młodego pracownika (w tym cudzoziemca) na umowę o pracę albo umowę na zlecenie możesz zaliczyć zwolnione z PIT wynagrodzenie do swoich kosztów uzyskania przychodów. W ten sposób obniżysz swój podatek.

Ulga obejmuje:

  • polskich pracowników do 26 r.ż. pracujących na rzecz polskiego pracodawcy,
  • polskich pracowników do 26 r.ż., którzy pracują na terytorium Polski, ale dla zagranicznego pracodawcy (przychód ze stosunku pracy z zagranicy),
  • cudzoziemców do 26 r.ż. pracujących na rzecz polskiego pracodawcy na podstawie umowy o pracę oraz zleceniobiorców z polską rezydencją podatkową,
  • cudzoziemców do 26 r.ż. oddelegowanych do pracy w Polsce.

Ulga nie obejmuje:

  • przedsiębiorców do 26 r.ż.,
  • polskich pracowników do 26 r.ż. wykonujących umowy o dzieło,
  • cudzoziemców – nierezydentów* do 26 roku życia zatrudnionych na umowę zlecenia.

Zwolnienie obowiązuje do dnia 26 urodzin pracownika. Pracownikom, których dzień urodzin wypada po dniu wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę nie mają prawa do ulgi. 

Jakie limity obowiązują przy zerowym PIT ?

 

Zwolnienie przysługuje do wysokości limitu zarobków maksymalnych – 35 636,67 zł w 2019 r.

W 2020 r. kwota ta wyniesie – 85 528 zł.

 

Ważne!

Przy ustalaniu limitu nie bierze się pod uwagę kosztów uzyskania przychodów oraz innych ulg. Ważna jest kwota brutto, która jest określona w umowie o pracę albo w umowie zlecenia. Ulga będzie obowiązywać niezależnie od liczby umów, ponieważ przyznany limit jest łączny dla wszystkich umów.

 

Zdania na temat wprowadzenia zwolnienia z PIT dla osób poniżej 26 roku życia są podzielone. Jestem zdania, że może to przyciągnąć do Polski młodych specjalistów z zagranicy. Są też tacy, którzy uważają, że wprowadzone przepisy wypchną z rynku pracy polskich pracowników powyżej 26 roku życia.

A jakie jest Wasze zdanie?

*Nierezydenci to, które przebywają w Polsce poniżej 183 dni. Nadal objęci są oni podatkiem zryczałtowanym w wysokości 20 proc. przychodu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Autor

Agnieszka Wołyniec-Ostrowska

adwokat

Mikołaj Ostrowski

adwokat

Jesteśmy małżeństwem prowadzącym kancelarię OWiW Legal w Warszawie. Pomagamy przedsiębiorcom zatrudniającym cudzoziemców. Realizujemy procedury pobytowe i uzyskujemy pozwolenia na pracę. [Więcej]

Subskrypcja