Do wiadomości obywateli Ukrainy przebywających obecnie legalnie w Polsce i posiadających paszport na wyjazd za granicę, którego ważność wygasa.

Ze względu na wprowadzony na Ukrainie stan wojenny Ambasada Ukrainy w Polsce nie wydaje nowych paszportów, ale ważność paszportu może zostać przedłużona.

W tym celu należy skontaktować się z Ambasadą Ukrainy w Polsce w Warszawie lub jej urzędami konsularnymi zlokalizowanymi we Wrocławiu, Krakowie, Lublinie, Gdańsku (adresy).

Ta procedura jest bezpłatna.

Z konsulatem należy skontaktować się osobiście, składając oryginał paszportu i kopię. Konieczne jest również wypełnienie wniosku o przedłużenie dokumentu.

Zgodnie z wynikami wniosku konsulat przedłuża ważność paszportu poprzez poświadczenie go odpowiednią pieczęcią. Ponadto, jeśli dziecko nie posiada dokumentu na wyjazd za granicę, ambasada wpisuje informacje o dziecku w paszporcie rodziców.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Autor

Agnieszka Wołyniec-Ostrowska

adwokat

Mikołaj Ostrowski

adwokat

Jesteśmy małżeństwem prowadzącym kancelarię OWiW Legal w Warszawie. Pomagamy przedsiębiorcom zatrudniającym cudzoziemców. Realizujemy procedury pobytowe i uzyskujemy pozwolenia na pracę. [Więcej]

Subskrypcja