Od 1 kwietnia 2022 r. ważna zmiana dla przedsiębiorców delegujących pracowników za granicę.

Od tego dnia wnioski o wydanie zaświadczenia A1 musimy składać do ZUS wyłącznie elektronicznie (w formie dokumentów elektronicznych).

Zaświadczenia A1 będą wydawane w formie dokumentów elektronicznych poprzez udostępnianie ich na profilu informacyjnym osoby składającej wniosek, utworzonym na PUE, to samo dotyczy decyzji odmownej wystawienia zaświadczenia A1.

Jak składamy wniosek o zaświadczenie A1 po 1 kwietnia 2022r. ?

Logujemy się na www.zus.pl/pue i korzystamy z usługi dedykowanej dla danej sytuacji związanej z pracą za granicą. Dotyczy to min. najczęściej występujących sytuacji:

  • delegowanie pracownika;
  • delegowanie działalności na własny rachunek;
  • wykonywanie pracy najemnej w dwóch lub więcej państwach;
  • wykonywanie pracy na własny rachunek w dwóch lub w kilku państwach.

ZUS uruchomił na PUE usługę „Kreator wniosku o wydanie zaświadczenia A1”. Usługa jest dostępna w panelu „Kreatory wniosków”, widocznym po zalogowaniu. Po wypełnieniu wniosku i jego podpisaniu wniosek jest automatycznie wysyłany do ZUS drogą elektroniczną. Na stronie ZUS będzie także, dostępne narzędzie, które umożliwi weryfikację oraz potwierdzenie autentyczności i ważności zaświadczenia A1 po podaniu w formularzu wymaganego zestawu danych – „Usługa potwierdzania autentyczności zaświadczeń A1”. Korzystając z tej usługi w łatwy sposób można będzie potwierdzić czy dany dokument został wydany, czy też został wydany a następnie unieważniony. System umożliwiać będzie uzyskanie informacji, że w bazie danych ZUS nie figuruje dokument zawierający podany zestaw danych.

Usługa będzie dostępna również w angielskiej wersji językowej serwisu www.zus.pl

To dobra zmiana!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Autor

Agnieszka Wołyniec-Ostrowska

adwokat

Mikołaj Ostrowski

adwokat

Jesteśmy małżeństwem prowadzącym kancelarię OWiW Legal w Warszawie. Pomagamy przedsiębiorcom zatrudniającym cudzoziemców. Realizujemy procedury pobytowe i uzyskujemy pozwolenia na pracę. [Więcej]

Subskrypcja