Agnieszka Wołyniec-Ostrowska

adwokat

Razem z mężem prowadzę kancelarię OWiW Legal w Warszawie. Pomagam przedsiębiorcom zatrudniającym cudzoziemców. Realizuję procedury pobytowe i uzyskuję pozwolenia na pracę.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

Rekordowa liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS !

Agnieszka Wołyniec-Ostrowska26 sierpnia 2019Komentarze (0)

Z danych ZUS dotyczących liczby cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczenia wynika, że liczba zarejestrowanych w nim Ukraińców, Białorusinów, Mołdawian, Gruzinów oraz Hindusów bardzo się zwiększyła. W Polsce już od kilku lat przybywa nowych mieszkańców odmiennej narodowości. To zdecydowanie dobry sygnał dla polskiej ekonomii i rynku pracy, która rozwija się dzięki ich pracy.

Czy Polska to Ziemia Obiecana ?

 

Z danych ZUS wynika, że Polska nadal pozostaje dla cudzoziemców swego rodzaju Ziemią Obiecaną, a przynajmniej do czasu do kiedy to nasi zachodni sąsiedzi, tacy jak Niemcy otworzą dla nich swoje granice. Wtedy może okazać się, że skuszeni wyższymi zarobkami podążą dalej na Zachód w poszukiwaniu lepszego standardu życia.

Niestety, druga strona medalu nie wygląda już tak pięknie. Jak pisałam w poprzednim poście, polska administracja nie radzi sobie ze sprawnym załatwianiem spraw legalizacji pobytu oraz wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Gdyby jednak trend wzrostowy utrzymałby się w dalszym ciągu, przychody do budżetu państwa z tytułu składek ZUS również były coraz większe.

Jak długo jeszcze potrwa dobra passa Polski ?

 

W obliczu pojawiających się możliwości wyższych zarobków poza granicami Polski oraz przewlekłym prowadzeniem spraw dotyczących legalizacji pobytu i zezwoleń na pracę przez polskie urzędy, przyszłość dalszego wzrostu liczby cudzoziemców w naszym kraju stoi pod znakiem zapytania. Warto jednak zadbać, aby obcokrajowcy jak najdłużej zostali w Polsce.

Dla dobra nas wszystkich.

 

 

 

 

 

 

Polska nie radzi sobie z legalizacją pobytu cudzoziemców

Agnieszka Wołyniec-Ostrowska22 sierpnia 20192 komentarze

 

legalizacja pobytu cudzoziemcówAdministracja publiczna nie była w stanie terminowo załatwiać spraw dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców. Ich liczba w Polsce rośnie w bardzo szybkim tempie. Taki wniosek płynie z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego sytuacji prawnej cudzoziemców w Polsce. Średni czas trwania postępowań dotyczących legalizacji w latach 2014-2017 wydłużył się ponad trzykrotnie. U źródeł przewlekłości leży zbyt mała liczba osób zatrudnionych w organach administracji publicznej do obsługi   cudzoziemców. 

Skutki opieszałości legalizacji dla cudzoziemców przedsiębiorców 

 

Z uwagi na przewlekłość procedur dotyczących legalizacji pobytu, zdesperowani cudzoziemcy coraz częściej kierują skargi do urzędów, a nawet do sądów administracyjnych. W wyniku tego sądy często przyznają im odszkodowania, na czym traci budżet państwa.

Przedsiębiorcy z kolei, z uwagi skomplikowane procedury legalizacyjne ulegające dodatkowo częstym zmianom, nie radzą sobie z zatrudnianiem cudzoziemców. Niestety, długość postępowań w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców zniechęca grono pracodawców do nowych inwestycji. Cudzoziemców zachęca zaś do poszukiwań pracy zagranicą, zamiast na naszym rodzimym podwórku lub do podejmowania pracy „na czarno”.

Połowiczne ułatwienia dla przedsiębiorców

 

Za pewnego rodzaju ułatwienie dla przedsiębiorców w zakresie zatrudniania cudzoziemców można uznać przyjęcie w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy  regulacji pozwalającej na powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę. Ma ona jednak zastosowanie wyłącznie wobec obywateli Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Białorusi, Armenii i Gruzji i tylko w przypadku zatrudnienia krótkoterminowego. Jest to już jakiś postęp, ale sukcesem tego nazwać nie można. W przypadku chęci dalszej współpracy konieczne jest już uzyskanie przez pracodawcę stosownego pozwolenia na zatrudnienie cudzoziemca.

Raport do raportu NIK ws. legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce znajdziecie tutaj >>

Raport NIK potwierdza to, z czym spotykam się na co dzień. Na szczęście większość ponagleń, które składam jest skuteczna, co umożliwia szybsze uzyskanie zezwolenia.