Agnieszka Wołyniec-Ostrowska

adwokat

Razem z mężem prowadzę kancelarię OWiW Legal w Warszawie. Pomagam przedsiębiorcom zatrudniającym cudzoziemców. Realizuję procedury pobytowe i uzyskuję pozwolenia na pracę.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się

WIZY DALEJ POTRZEBNE ……

Agnieszka Wołyniec-Ostrowska29 czerwca 2022Komentarze (0)

Czekamy…
Dalej czekamy na rozporządzenie MSZ w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium RP

Czekamy, bo choć dużo zapowiedzi i sygnałów, że rozporządzenie to wejdzie w życie, dalej pozostało nam czekać. O szybkości mówić na pewno nie możemy….

Zgodnie z projektem tego rozporządzenia, obywatele Ukrainy i Białorusi przebywający w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r. na terytorium RP będą uprawnieni do składania wniosków do Ministra Spraw Zagranicznych o wydanie wizy krajowej w celach określonych w rozporządzeniu.

Dlaczego to jest ważne?

Bo teraz cudzoziemiec, który jest w Polsce i kończy mu się wiza, musi specjalnie wyjechać z Polski, uzyskać nową wizę i wrócić do Polski.

Czy wszyscy będą mogli złożyć wnioski?

Nie!
Obywatel Białorusi będzie mógł złożyć wniosek do Ministra o wydanie wizy humanitarnej:

  • jeżeli w dniu złożenia wniosku przebywa na terytorium RP legalnie na podstawie ważnej wizy krajowej (humanitarnej) albo
  • oświadczy, że przybył na terytorium RP w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. z terytorium Ukrainy w związku z wojną w Ukrainie oraz bezpośrednio przed dniem 24 lutego 2022 r. legalnie przebywał na terytorium Ukrainy oraz oświadczy, że nie może ze względów bezpieczeństwa powrócić do kraju pochodzenia.

Wniosek o wydanie wizy krajowej do Ministra może także złożyć:
obywatel Białorusi lub Ukrainy w celu wykonywania pracy
:

  • jeżeli w dniu złożenia wniosku przebywa na terytorium RP legalnie oraz
  • będzie wykonywać pracę w charakterze kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym lub niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym.

 

Na to rozporządzenia czeka bardzo wielu obywateli Białorusi… Obecnie podróż na Białoruś jest bardzo trudna, nie latają samoloty, nie jeżdżą pociągi, a przejścia drogowe są blokowane. Przede wszystkim jednak sytuacja polityczna jest dalej bardzo trudna i zagraża bezpieczeństwu wielu osób. Boją się jechać po wizę nie tylko osoby, które wcześniej były aresztowane i szykanowane.

Ponadto tempo pracy i jakość pracy centrów wizowych pozostawia wiele do życzenia.
Dlatego, bardzo liczymy na szybkie działanie organów. Na razie niestety szybko się tylko o tym rozporządzeniu mówi i pisze…

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest OWIW Legal Ostrowski Wołyniec i Wspólnicy Adwokaci sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem ostrowski@owiw.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: